0
Ft 0 tétel

Nincsenek termékek a kosárban.

szeptember 9, 2022

Innovatív Klímavédő Agroökológiai Protokoll

EDF technology - (Eco Dynamic Farming) „…hogy az élet megmaradjon!”/Pierre Rabhi/

(rövid összefoglaló)

 1. A konkrét probléma/kihívás, melynek megoldására a projekt irányul:

A Klímaváltozás és az ökoszisztéma funkcióinak jelentős pusztulása (pl. tápanyag- és víz körforgása), egyre gyakrabban gátolja a termelést és sok területen csökkenti a mezőgazdaság képességét arra, hogy a klímaváltozáshoz és más világméretű változásokhoz alkalmazkodjon.

 • Kihívás:

A környezeti- és termelési fenntarthatóság növelése az EDF (Eco Dynamic Farming) regeneratív, organikus szemléletű gazdálkodási modell létrehozásával. A projektben megjelenő egyik fő tevékenységi elem az irányított-kontrollált aerob humuszkomposztálással, akár helyben is előállítható, magas biológiai diverzitású extra (robuszt) humuszkomposzt (Green Living Soil) alkalmazása - a Talaj-Táplálékhálózat (SOIL FOOD WEB) létrehozásához.  A főkultúrák közötti, téli-nyári takarónövény keverékek alkalmazása a talaj táplálékháló és talaj aggregátumok kialakulásának elősegítéséhez, a szén talajban tartásához, a stabil humuszképződés fenntartásához. Minimál, okszerű, forgatás nélküli talajművelés - sekély művelésre és altalajlazításra alkalmas eszközökkel; talajzárás, mulcstakarás, és akár direktvetés lehetőségének az elérése.

 • Innovatív tartalom:

Hogyan lehet a Biológiai Talajerő gazdálkodás feltételrendszerét megvalósítani hatékonyan?

A program alapvető innovatív sarokpontja: hogyan lehet a talaj nagyon alacsony szinten lévő mikrobiális közösségeit kiszélesíteni és felszaporítani-fenntartani az agroökológiai regeneratív gazdálkodás keretrendszerében azzal a céllal, hogy a termőtalaj önfenntartó módon legyen képes a termesztett növényt kiszolgálni.

A már korábban kikísérletezett és bevezetett technológiákat (Extra Humuszkomposzt kivonat /Green Living Soil/, köztes- és takarónövények, mikorrhiza gomba oltás, ALKO, forgatás nélküli talajművelés stb.) ötvözzük innovatív új elemekkel, mint az MD információs minták, digitális technológia, mesterséges intelligencia, térinformatika, drónok alkalmazása, metagenomikai elemzések és a korszerű, hatékony biológiai és mechanikai gyommentesítés.

A legfőbb indikátorok: a talajszerkezet folyamatos javulása, a stressz-tűrőképesség-, tápanyagfeltáró képesség-, a víz-levegő megtartó képességének-, valamint a talaj szervesanyag ellátottságának javítása. Mindezek mellett a legfontosabb indikátor a stabil humusztartalom folyamatos növekedése - a termelési költségek csökkenése- és a terméshozamok növekedése mellett, - a termény beltartalmi értékeinek pozitív változása mellett.

 • Megvalósítandó célok:

Az átállási területen évenként igazolni a talajszerkezet jelentős javulását, a talaj táplálékháló stabilizálódását, a tartós humuszképződés jelentős növekedését, a talaj víztartó képességének jelentős javulását, a hozamok környezeti stresszekkel szembeni stabilizálódását. Ökonómiai elemzéssel bemutatni a termesztési eredmények és költségek pozitív alakulását a jelenlegi tápanyag gazdálkodási- és talajművelési gyakorlathoz viszonyítva.

 • A projekttel elvárt eredmény, hatás: 

(gazdasági, környezeti, társadalmi)

A legfontosabb környezeti hatás a talaj humusztartalmának okszerű folyamatos növekedése lesz. A talaj egészségének legfontosabb mércéje a talaj szervesanyag-mennyisége, amely kulcsfontosságú a hosszú távú terméshozamok, az élelmiszerek minősége, a szélsőséges időjárási ellenálló képesség és a talajszén elengedhetetlen tárolása-, nem utolsó sorban a humuszépítő folyamatok megindításának szempontjából. A humusztartalom növelése a talajokban kifejti hatását a belvizek védelemben a vízelfolyások csökkenésében, az aszálykárok elhárításában, a talajerózió csökkenésében -  miközben jelentősen megnöveli az előállított élelmiszerek hozamát és minőségét.

 • A projekt gazdasági eredményeként létrejövő organikus regeneratív gazdálkodási rendszer költséghatékonyabban és fenntarthatóbb módon állítja majd elő a magas tápértékű és minőségű terményeket. Növekedni fog a profitabilitás és a társadalmi hasznosság is.
 • A projekt közvetlen módon fog hozzájárulni az egészség megőrzéshez: a tiszta munkakörnyezet létrehozása, a vegyszerek-, toxikus anyagok mellőzése és a tiszta élelmiszerek előállítása által. A projekt eredménye a talaj humusztartalmát növelő talajművelési protokoll meghonosítása annak érdekében, hogy a termőtalajok visszanyerjék és megőrizzék vitalitásukat, termőképességüket a tiszta, egészséges fenntartható élelmiszertermelés számára.
 • Az organikus regeneratív gazdálkodási rendszer CO2 kibocsátása számokban mérhetően jelentősen alacsonyabb lesz, így a klímavédelmi hatása megkérdőjelezhetetlenné válik. Az üzemi projekt eredményei hasznosíthatók lesznek vállalati szinten, a szabadföldi növénytermesztés teljes ágazati spektrumában, és a regeneratív talajművelést is magában foglaló organikus átálláshoz is kész protokoll jön létre.

EDF  program                                                                   

 A technológia alappillérei:

1. Tudástranszfer: együttműködés, helyszíni szolgáltatás, konzultációk

2. Tápanyag- és mikrobiológia pótlás: humuszkomposzt, komposztteák, mikorrhiza oltóanyagok, huminsav, kőzetlisztek, MD információs technológia

3. Növénymenedzsment: vetésforgó, növénytársítás, takarónövényezés,

mulcsképzés, méhlegelők, mezővédő sávok tervezése-kialakítása

4. Talajművelés: forgatás nélkül, no till, min till, direktvetés

Gyakorlat főbb elemei:

 1. Precíziós gazdálkodás alapelemzés:
 • Tábla szemle, gépszemle, talaj vizsgálat - az EDF  protokoll elveinek megfelelően adat felvételezés, szükség szerint javaslat a megfelelő eszközök beszerzésére.
 • Térinformatikai adatbázis építése (táblakörvonalak, mintavételi helyek, ellátottsági térképek, rendelkezésre álló műholdképek elemzése, biomassza monitorozása a vegetációs időszakban, lehetséges management zónák kialakítása).
 • Termelőtől származó adatok integrálása és elemzése a vegetációs időszak végén (hozamadatok, költségtérképek, domborzatmodell).
 • Talajszelvény leírása hazai- és nemzetközi standardoknak megfelelően kezdő- és záró időpontban, a változások dokumentálása.
 • Tábla talajheterogenitás vizsgálata talajfúróval 1,5 méterig (leírás hazai- és nemzetközi standardoknak megfelelően) szelvénypontok kijelöléséhez, változás dokumentálása.

        2. Talajvizsgálat, Laboratóriumi vizsgálatok:

2.1.TALAJ - komplex biológia, kémiai, fizikai látlelet, amely segít képet kapni a talaj önfenntartó képességéről.

Talajélet mennyiségi- és minőségi vizsgálat: mikrobiológiai teljes biomassza, baktériumok/gomba arány, baktériumok, aerob-és anaerob gombák, aktinobaktériumok, protozoák és fonálférgek mennyisége;

Poharas ülepítéses teszt a talaj szerkezet megállapítására (homok-lösz-agyag frakció aránya)

2.2.Talaj mikrobiológia, genomikai és analitikai talaj vizsgálatok:

 • Talaj shotgun metagenomika (baktériumok, vírusok, gombák, protozoák, nematódák relatív abundancia megadása DNS alapú, új generációs szekvenálással történő vizsgálattal)
 • Teljes élő baktériumszám (db/gramm) (mikrobiológia)
 • Teljes élő gombaszám (db/gramm) (mikrobiológia), Protozoa szám (db/gramm) (mikroszkópia)
 • Nematoda szám (db/gramm) (mikroszkópia), E.coli (CFU) (szabvány szerint, akkreditált módszer)
 • Salmonella (CFU) (szabvány szerint, akkreditált módszer)
 • Összes aerob baktérium- és gombaszám, anaerob baktériumszám

(MPN - Most Probable Number), dehidrogenáz enzimaktivitás (MSZ EN ISO 9308-2:2014)

 • Hargitai féle humuszminőség és humuszmennyiség meghatározása

(MSZ-08-0012-6:1987, Hargitai 1988)

 • Fizikai kémiai vizsgálat bővítet

3.   Takarónövényzet megtervezése a vetésforgó, a talajvizsgálati eredmények és a gyomflóra ismeretében.

4. Mikrobiológia és tápanyagpótlás: Extra Humuszkomposzt technológia bevezetése a talajállapotokra és a kultúrnövényre szabva. A biológiai komplex magcsávázás bevezetése és alkalmazása.

5. Talajművelés: sekély művelő eszközök, rövid tárcsa, hullámos tárcsa, gyomfésű, precíziós sorközművel kultivátor, permetező- és monitorozó drón alkalmazása.

Az EDF technológia anyag- és gépszükséglete:

Speciális komposztálási technológia Extra Humusz-komposzt előállításához.

A Green Living Soil egyedülálló mikrobiológiai oltóanyag melyet precíziós kijuttatással 150kg/ha mennyiségben elegendő kijuttatni a talajoltáshoz.

          Aktívan levegőztetett komposzttea

A komposzttea egy élő, mikrobiológiai folyadék, amit a gazdaság állít elő 24 óra alatt 24 órán belüli felhasználással. A komposztban található mikrobiológiát (jótékony gombák, baktériumok, egysejtűek) szaporítjuk fel oxigén-, víz- és tápanyag (Katalizátor) segítségével, egy erre tervezett berendezésben. A kijuttatási norma 10-100 liter/ha.

 • Komposzttea gyártó berendezés
 • EXTRA-Humuszkomposzt
 • Katalizátor
 • Víz

Irányított kontrollált aerob eljárással készült Extra Humuszkomposzt (Green Livin Soil)

 • A Green Living Soil sokéves kutatás és kísérlet know how eredményeként nagydiverzitású őshonos mikroorganizmusok felszaporításával költséghatékonyan előállítottrobosztus stabil komposzt. A Green Living Soil extra humuszkomposztnak több mint 3000 lényeges faja van, melyből közel 200 faj gombás, a többi faj az amőbák, baktériumok, nematódák, protozoák családjához tartozik. A kiváló terméshozamok, a magas beltartalmi értékek és az összetett ízek a szintetikus módszerekkel már egyre kevésbé működnek. A különböző típusú mikrobák termesztésével, szaporításával a talaj újra felépíthető. A Green Living Soil Extra Humuszkomposzt természetes módon, hatékonyan, jelentős mértékben helyreállítja a talajt már akár egy szezon alatt. A Green Living Soil robusztus komposzt maximalizálja a fenntarthatóságot, a szén megkötését, a talaj kármentesítését vagy helyreállítását és a biodiverzitást, miközben javítja gazdálkodás pénzügyi eredményeit.
 • A robusztus komposzt 50% -kal csökkenti a vízfelhasználást.
 • Minden hektár több mint 4 tonna szenet képes leválasztani évente. 
 • Az üvegházhatást okozó gázok valóban költséghatékony visszaszorítása.

A kontrollált aerob humuszkomposztálási folyamat támogatja a talajok gyors- és tartós benépesítését olyan természetben is megtalálható aerob baktériumokkal és gombákkal, amik nemcsak revitalizálják a talajt, de segítenek fenntartani az egészséges szén-, nitrogén- és más tápanyagkörforgásokat. A Humuszkomposzt teljeskörű detoxifikáción és érési folyamaton megy végig és eközben a legmagasabb minőségű humusz is képződik. A használatával visszaállíthatjuk a talaj vitalitását és termőképességét és a mezőgazdaság valóban fenntarthatóvá válhat.

A jó minőségű, kész humuszkomposzt ismérvei:

 1. Lebontatlan szervesanyag-mentes,
 2. Nitrát-nitrogén (NO3-N) tartalma max. 300 mg/kg,
 3. Nitrit-nitrogén (NO2-N) tartalma 0, 4. pH 7-8 között ideális, illetve akuális pH (H2O) és a potenciális pH (KCL) közötti különbség kisebb mint 0,3
 4. Ammónium-ion (NH4 +) tartalma max. 2ppm.
 5. Kén (H2S) tartalom 0, 7. CO2 max. 2%,
 6. Magas vízoldható táphumusz mennyiség, patogén mikroorganizmus mentes,
 7. Kiemelten magas mikrobiális változatosság, mennyiség és aktivitás, mely a tartós humuszvegyületek, ásványi anyagok, nyomelemek és a szerves anyagok transzformációjában játszik pótolhatatlan szerepet.

Mikorrhiza

Ezekkel a speciális gombákkal akkor szabad magot csávázni, ha nincs kémiai csávázás és nincs foszfor műtrágya kijuttatás vetés után.

Prohumin folyékony huminsav

A konvencionálisról biológiai alapokra történő átállásnál egy olyan közeget ad a talajnak, amiben a mikróbák jól érzik magukat, segíti a megtapadásukat. Talajragasztó hatású, ami a vetés előtt 20l/Ha mennyiségben juttatjuk ki, akár az Extra Humuszkoposzt és  komposztteával egy menetben permetezve

Takarónövényzet

Vetésforgóra szabott 3-8 féle növényből álló keverék, aminek a célja a két főnövény közötti időszakban a talaj fedése, folyamatos fotoszintézis megvalósítása, zöldtrágya, gyomelnyomás, talajlazítás, mikorrhizás gombák fenntartása, a folytonosság biztosítása a talajélet számára és a talajfelszín védelme az időjárástól.

Mérföldkövek:

 1. év: kezdés
 • a termőterület megismerése
 • adat felvételezés a THM precíziós gazdálkodás és értékelési rendszeréhez
 • teljes körű talajmonitorozás metagenomkai mikrobiólógiai fizikai kémiai vizsgálatok
 • ökoszisztéma elemzés
 • gépek eszközök feltérképezése , illesztése
 • munkafolyamatok alakítása összehangolása
 • Green Living Soil  kezelés ,táblamegosztás méhlegelő ,mezővédő sáv kialakítás
 •  gyomterhelés, gyomok vizsgálata, értékelése   
 •  év: fenntartás
 • EDF protokoll alkalmazása, az éves művelési és gazdálkodási és költségterv alapján
 • monitoring
 • értékelés ökológiai/ökonómiai
 • év: fenntartás
 • EDF protokoll alkalmazása, az éves művelési és gazdálkodási és költségterv alapján
 • monitoring
 • értékelés ökológiai/ökonómiai
 • év: zárás, kiértékelés
 • EDF protokoll alkalmazása, az éves művelési és gazdálkodási és költségterv alapján
 • monitoring
 • teljes körű talajmonitorozás metagenomkai mikrobiólógiai fizikai kémiai vizsgálatok
 • ökoszisztéma elemzés
 • éves értékelés ökológiai/ökonómiai
 • A projektösszegző értékelés 2020-2023

            5.  Ökonómiai, ökológiai eredmények:

Az alkalmazott regeneratív termesztési technológiával nemcsak a  termelés gazdasági eredményei javulnak jelentősen és vállnak fenntarthatóvá, hanem a ökológiai, környezeti és klímavédelmi  hatások is jelentősen megmutatkoznak.  A szintetikus anyagok, peszticidek teljes mértékben elhagyhatók lesznek, megnövekednek a termékek beltartalmi értékei - mind a humán, mind az állati táplálkozás szempontjából - kiemelkedő jelentőségű lesz. 

 • Klímavédelem:

A talaj humusztartalmának növekedés a tartós szén-növekedését is jelenti egyben. Ennek következtében a megkötött CO2 egyenérték következtében ez a talajművelés, termelési rendszerjelentős szerepet tölthet be a globális klímavédelemben.

0.1% humusztartalom növekedés 5 Tonna/Ha széndioxid kibocsájtás csökkenésével jár.

A projekt során 0,2-0.4 % éves humusztartalom növekedéssel számolhatunk.

Az önkéntes széndioxid kvóta piacon a talajba megkötött széndioxidért 45 EURO felárat is megfizetnek.

Ebből a termelő például Ausztriában 30 EURO/tonna költségtérítést kap meg.

pl. 04% éves Humusztartalom növelés 600 EURO/ Ha / év + bevétellel jár a programban résztvevő termelő számára.

 • Bruttó fedezet számítás, előkalkuláció:

A mellékelt excel táblázatokban az 1 ha-ra eső bruttó fedezet kalkulációja látható.

Tekintettel arra, hogy a kezdeti évet követően, a humuszkomposzt bevitele lehetőséget teremt a szintetikus műtrágya teljes elhagyására, lehetőség van áttérni a minősített ökológiai gazdálkodásra. A tiszta élelmiszerekre való kereslet folyamatos és stabil növekedési pályán van.

Petró Tibor

Askell Ltd. – Agrár Európa Kft.

CEO

További hír

Designg & Development: Advanityc Design Studio
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram